Szczegóły przyznawania środków

Środki finansowe na odbycie szkolenia oraz wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy w produkty do manicure
tytanowego/hybrydowego/pedicure/podologii można pozyskać z lokalnych Powiatowych Urzędów Pracy!

Dla kogo?

Finansowanie szkoleń dotyczy osób, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy oraz m.in. planują otworzyć własną działalność gospodarczą lub mają zapewnione miejsce pracy po ukończeniu kursu.

Na co te fundusze?

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w produkty do manicure tytanowego/hybrydowego/pedicure/podologii dotyczy przedsiębiorców, którzy planują stworzyć lub przystosować stanowisko pracy i zatrudnić na tym stanowisku bezrobotnego.

Zapytaj w swoim lokalnym Urzędzie Pracy o dostępność  środków w Twoim regionie!

Firma V&K Cosmetic widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr

2.24/00070/2020

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr telefonu 660 418 390